زعفران

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

متخصصان علوم پزشکی دانشگاه آلبرتا در آمریکا در یک  ازما یش جالب تاکید کردند که زعفران ایرانی ام اس را درمان می کند : < این چاشنی ایرانی حاوی ترکیب فعالی است که می توان از آن برای درمان بیماری های التهاب عصبی مثل ام اس استفاده کرد >

آن ها میگویند ما در زعفران ماده ای موسوم به  <  کروسین  >    را شناسائی کرده ایم که از سلول های مغزی در محیط کشت آزمایشگاهی و سا یر مدل های مبتلا به ام اس محافظت می کند . ای ماده در واقع از آسیب دیدن سلول هائی که غلاف میلین را درمغز تولید می کنند  جلوگیری می نماید  میلین لایه ای است که مانند عایقی محافظ در اطراف نورون ها عمل می کند وبیماری ام اس شامل بروز التهاب در سلول های مغزی است که در چنین حالتی سلول های مغز این عایق محافظتی خود را از دست می دهند این یافته جدید بسیار جالب و در زمینه ام اس در آینده بسیار امیدوارکننده است این مطالب در مجله ایمونولوژی آمریکا چاپ شده است.