يازدهمين سمینار سلامت مادر،جنین و نوزاد

 

 یازدهمین سمینار سلامت مادر ، جنین ونوزاد ۷-۸ مهر ۱۴۰۱ توسط بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه با شرکت ۴۰۰ نفر پزشکان وبا ۷۰ سخنران واساتید پایونیر وفرهیخته واساتید دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران وایران برگزار ودر هفته دفاع مقدس از آزاده سرافراز دکتر سید عباس پاک نژادبا ۱۰ سال اسارت ودوبرادر شهید فاجعه ۷ تیر دکتر سید رضا پاک نژاد پزشک ودکتر سید محمد پاک نژاد حقوقدان تجلیل به عمل آمد واز دکتر سید محمد حسن پاک نژاد نورولوژیست فرزند دکتر سیدرضا پاک نژاد قدردانی گردید سپس از اساتید پیشکسوت وفرهیخته لوح سپاس و ‌قدرشناسی به عمل آمد رییس همایش پروفسور محمد حسین سلطان زاده دبیر علمی همایش دکتر الهام اکبری. دبیر اجرایی  مهسا عالمی

 

یازدهمین سمینار سلامت مادر ، جنین ونوزاد

اسرار زیبا

·         خدا در دامن مادرپر از اسرار زیبا کرد

·         جنین را در دلش جا دادو آن اسرار ، معنا کرد

·         به هر سویی که نوزادی زمادر زاده می گردد

·         خداوند عاشقانه آن گل نازش  تماشا کرد

·         سه عنصر گیتی گردونه را ز یر و زبر کردند

·         بشر با آن سه در هفت آسمان عشق ، غوغا کرد

·         محبت ، دوستی ، ایثار ، را سرچشمه اینانند

·         به لطف حسن آنان ایزدان فردوس ،  بر پا کرد

·         سلامت در جنین ومادر نوزاد  تکلیف است

·         که باید درد جسم وجان آنان  را مداوا کرد

·         وجود مهربانی ، عشق  ورزی و وفا بی شک

·         جنین و مادر و نوزاد را محبوب دلها کرد

·         بری از این سه عنصراین جهان زیبا نمی گردد

·         نشاید تا از این دردانه های دهر پروا کرد

·         حکیم عالم آرا ، حافظان جان انسان را

·         طبیب قابل وصاحب دل و پر شورو شیدا کرد

·         جنین چون غنچه نوزادش گل ومادر گلستان است

·         خدا را می توان این گلشن رازش تماشا کرد

·         از این زنجیره خلقت تو ،  < دولت >  قطره ای گفتی

·         طبیب هر قطره ای آنرامداوا کرد و دریا کرد

۷ مهر ۱۴۰۱ احمد دولتخواه

تقدیم به استاد پروفسور سلطان زاده و تمام فرزانگان جامعه پزشکی

به ویژه طب نوزادان وکودکان

 

خدا در غربت غم

د- دفاع از دین ومیهن کرده ای دوست       صبوری بند دشمن کرده ای دوست

ک - کسی با خلق وخالق عهد نبود            کجا دشمن توان  راهش ببندد

ت – تودر بند اسارت پیر گشتی               نماز عشق را تفسیر گشتی

ر – رهی را با شهامت بر گزیدی            زحب هرچه منصب دل بریدی

پ – پل پیوند، با آزادگانی                   که خود آزاده طولانی زمانی

ا – اگر تو عاشق ایران نبودی              چه گونه عالمی   حیران نمودی

ن – نجیب ومومن ودرد آشنایی            تو یزدی زاده ی بی ادعایی

ژ – ژن ایرانی ات  لبریز عشق است      ره آزادی ات گلریز عشق است

ا – الا هی در دو عالم شاد باشی           چو سرو ریشه دار آزاد باشی

د – دهد < دولت > به راه میهنش جان    که تا آزاد باشدخاک ایران

  مهر ۴۰۱  احمد دولتخواه ، تقدیم به مظهر استقامت ،

آزاده با عزت دکتر پاک نژاد عزیز        

چنین راشکل وجان بخشد خداوند دل مادر به وی روزی دهد چند جنین،بادرد مادر درد مند است ز اندوهش جنین هم در گزند است اگر مادر شود آرام وخرم جنین را هم نباشد در دلش غم غم وشادی جنین را بعد زادن بود زان شادی و غم ارث،دادن کند درکودکان تآثیر بسیار که آرد کشته ی رفتار ما بار زنی که بطن خود گنجینه دارد به جان جامی چنان آیینه دارد غباری گر نشیند جان مادر شود آئینه ی جانش مکدر عزیزان! کودکان فردای مایند که در توفان دریا ناخدایند اگر ایمن برانند تا به ساحل رسانند سرنشینان را به منزل دل هر طفل،چون جام بلور است که از هرعیب ونقصانی به دور است طبیبان؛ یاری بر آنان نمایید مریضی را ازآن جانان زدایید جهان بی کودکان معنا ندارد صفای طفل، را دریا ندارد سرود (دولت) آنگه گل نماید که حسن کودکان راگر سراید* مهر ۱۴۰۱ تهران: احمد دولتخواه، دولت

اگر بادرد مردم درنبردی ریاضت پیشه ای و اهل دردی شوی در بی نیازی گر چو درویش سپس بتوانی سلطان زاده گردی