سی وچهارمین همایش بین المللی پزشکان کودکان دانشگاه تهران

 

سی وچهارمین همایش بین المللی پزشکان کودکان دانشگاه تهران در تاریخ ۵ لغایت ۸ آبان ۱۴۰۱ در مرکز طبی کودکان برگزار گردید ورییس کنگره اعتراض به رفتار خشن در خانه پزشکان ( نظام پزشکی ) را محکوم نمو