جنينی که در رحم داريد در مورد تغذيه شما و خودش،

 سخن می گويد.

 

      سه ماهه اول

      سه ماهه دوم

      سه ماهه سوم


     

    سه ماهه اول

     در اين دوره رعايت يک برنامه غذايی مناسب و متعادل برای ترميم و تکامل بافت های مادر      که عهده دار تغذيه و رشد جنين است بسيار مهم می باشد.

Text Box:      هفته 4 تا 8
 

  من اينجا هستم، به من نگاه کنيد. اسم من رويان است. گرچه هنوز به اندازه سر سنجاق هم نيستم    ولی همه توانايی هايم را از جفت می گيرم و برای اينکه تکامل پيدا کنم به شدت تلاش می کنم. تازه کار من شروع شده است و به کمک مواد مغذی که از طريق جفت دريافت می کنم بايد چشم ها،

اووه!.....چقدر کار دارم.

Text Box:      هفته 8 تا 12
  

 
  حالا نام من((جنين)) است. وزنم 15 گرم و قدم 6 سانتی متر است. دست ها و انگشتانم دارند           شکل می گيرند و اندام های داخلی ام مثل کبد، کليه ها و ريه ها يم مشخص شده اند و قلبم به طپش   درآمده است.

Text Box:     هفته 12 تا 16
  

 

      مادر، کلسيم، کلسيم را به من برسان، خواهش می کنم بيشتر شيريا ماست بخور چون دندانهايم     دارند شکل می گيرند. من خيلی رشد کرده ام حالا 17 سانتيمتر طول دارم و وزنم 28 گرم شده     است ولی هنوز خيلی کوچکم آنقدر که فقط در کف دست شما جای می گيرم.

 سر، بازوها و پنجه هايم دارند شکل می گيرند و خيلی آرام می توانم حرکت کنم.

 


         سه ماهه دوم

Text Box:     هفته 16 تا 20
 

  حالا وزنم 105 گرم شده و 25 سانتيمتر طول دارم. بزودی حرکات و جنبش های مرا حس        خواهی کرد. عظلات قلبم به خوبی دستگاه گوارشم در حال تکامل است.کليه هايم در جای خود قرار گرفته اند و چند چين روی پوستم ظاهر شده است.

Text Box:      هفته 20 تا 24
 

  پاهايم بلندتر شده است کم کم حرکات مرا حس خواهی کرد. آخر من ورزش کردن را دوست دارم.    وزنم به 640 گرم رسيده و قدم 25 سانتيمتر است. دست هايم تکيه گاه منند. استخوان ها و دندان    هايم را ساخته ام.

   مغزم هنوز در حال تکامل است. من به شير بيشتری نياز دارم.

Text Box:        هفته 24 تا 28
 
 

     نگاه کن مادر، من در يک مرحله بحرانی از تکامل مغزم هستم، هر چيز را که بخوری منهم        دريافت می کنم هنوز هم دارم رشد می کنم وزنم 910 گرم شده.

 


     سه ماهه سوم

Text Box: اندازه جنين دوبرابر شده، مواد غذايی با کيفيت خوب و به مقدار کافی همان قدر که در وزن گرفتن او موثر هستند برای تکامل فيزيکی و مغز او نيز ضروری اند. به علاوه، يک رژيم متعادل، ذخيره های بدن مادر را نيز حفظ می کند. در اين زمان جنين، آهن مورد نياز برای مصرف ماه های بعد از تولدش را در کبد ذخيره می کند.
 
   

 

 

 

Text Box:      هفته 28 تا 32
  

   
 دارم چربی ذخيره می کنم تا مرا بعد از تولد در برابر سرما محافظت کند. الان 5/1               کيلوگرم وزن دارم. چشم ها و ريه هايم تکامل يافته اند و ناخن های انگشتانم دارند خودشان را نشان ميدهند.

                                             من حالا می توانم به طرف پايين بچرخم.

 

Text Box:         هفته 32 تا 36
 
   
  

  وزنم به سرعت دارد زياد می شود حالا 3/2 کيلوگرم وزن دارم. مواد غذايی انرژی زا مثل نان،    برنج و روغن که می خوری من بهتر وزن می گيرم.

 ميوه ها هم سرشار از ويتامين هستند و وقتی می خوری من بهتر رشد می کنم و مقاوم تر می        شوم. استخوان انگشت ها و پنجه هايم محکم تر شده اند در حالی که دندان هايم هنوزبه تکامل خود ادامه می دهند. هنوز هم احتياج دارم که روزی 4 ليوان شير بخوری ضمنا مشغول ذخيره کردن  آهن در کبدم هستم.

 اين کار مرا از کم خونی نجات می دهد.

 اين کار مرا با خوردن گوشت و يا جانشين های آن، قرص آهن، سبزی های سبز و نان سبوس دار   تامين کن. من حالا مزه ها را هم تشخيص می دهم.

                                     رفلکس هم دارم و رفتارهايم نيز مشخص شده است.

 

Text Box:        هفته 36 تا 40
 
     

   
روز بزرگی در پيش است. بنابر اين بايد غذای بيشتری به من برسد. همه اعضاء بدنم، ريه ها، اعضاء جنسی و به خصوص مغزم تقريبا کامل شده اند.

دارم خودم را زيبا می کنم. چين ها و قرمزی پوستم کمتر شده اند. هنوز هم دارم وزن می گيرم تا به کلی چين های پوستم را از بين ببرم بنابراين غذاهای انرژی زا، آهن دار و ميوه، يادت نرود. وزن من موقع تولد حدود 7/2 تا 5/3 کيلوگرم خواهد بود.

مادر جان، مراقب باش، من به زودی خواهم آمد.

صفحه قبل